اجرای تیرهای فرعی


اجرای تیرهای فرعی


اجرای تیرهای فرعی


اجرای تیرهای فرعی


مصالح ورودی


مصالح ورودی


مصالح ورودی


اجرای گروت‌ریزی


قالب‌بندی گروت‌ریزی


گروت برای اجرای گروت‌ریزی زیر بیس‌پلیت‌ها


تمیز کاری زیر بیس‌پلیت برای اجرای گروت‌ریزی


تمیز کاری زیر بیس‌پلیت برای اجرای گروت‌ریزی


اجرای تیرهای اصلی


اجرای تیرهای اصلی


اجرای تیرهای اصلی


جوشکاری لچکی به پای ستون


سفت‌کاری مهره‌های بیست‌پلیت‌ها


شروع ستون گذاری


شروع ستون گذاری


شروع ستون گذاری


پاک سازی محل جوش پای ستون
 قبلی  1  2  3  4  بعدی 

نمایش :  22 / 42 

 کل 83

کلیه محتوا و حقوق مندرجات مادی و معنوی این وب سایت، متعلق به شرکت سازه های مرتفع آریا است.
طراحی و راه اندازی گروه برنامه نویسی شرکت سازه های مرتفع